Pirmasis „Herdsmanų klubo” susitikimas

P1130089Siekdama perimti geriausią praktiką iš užsienio šalių, Žemės ūkio praktikų akademija įsteigė Herdsmanų klubą, kurio pagalba pieno ūkio darbuotojai galės kelti kvalifikaciją, tobulinti vadybinius ir techninius įgūdžius, pasidalinti žiniomis, patyrimu.

Pirmasis Herdsmanų klubo susitikimas įvyko 2014 m. kovo 6 d. seminaro “TIK DU ŠĖRIMO RACIONAI: užtrūkusioms ir melžiamoms karvėms” metu. Iš seminare dalyvavusių 56 žmonių, daugiau nei pusė panoro tapti šio klubo nariais. Žemės ūkio praktikų akademijos projekto dalyvės, LSMU VA studentės Virginija ir Tautvilė dalyvavo pirmajame Herdsmanų klubo susitikime.

„Deja, tačiau lietuvių kalboje dar nėra žodžio, apibūdinančio „herdsmaną”. Ir ne nuostabu, nes tai žmogus, apie kurį sukasi visas ūkio gyvenimas. Į herdsmano pareigas įeina ir gydymas ir vadyba. Ir štai pagaliau kalasi pirmosios šios specialybės užuomazgos. Seminaras kartu buvo ir herdsmanų klubo pirmasis susitikimas. Klubo tikslas: padėti žemės ūkio specialistams plėsti žinias, didinti kompetenciją, dalintis informacija. Šis klubas skatina išeiti už vieno ūkio ribų. Patirtimi reikia dalintis, rengti pristatymus, su kitais srities specialistais keistis informacija. Tuo pačiu turėti savo ilgametės praktikos ir teorijos žinių pagrindą, tačiau nebijoti priimti naujovių, kurias atneš herdsmanų klubo susitikimai”, – pasakojo Tautvilė, pirmoji iš studenčių, įstojusių į Herdsmanų klubą.

Herdsmanų klubas – visuomeninė organizacija, jos nariu gali tapti kiekvienas asmuo, kuris dirba pieno ūkyje, taip pat veterinarijos studentai, norintys ateityje tapti herdsmanais.

Šis klubas rengs susitikimus su įvairių sričių ekspertais, institucijų atstovais, žymiais ir įdomiais verslo ir visuomenės asmenimis, organizuos seminarus aktualiais klausimais, siūlys pasisemti patirties užsienio fermose, dalyvauti už šalies ribų rengiamose konferencijose, aplankyti pavyzdinius Lietuvos pieno ūkius.