Herdsman school

Herdsmanas – tai žmogus, kuris moka ir žino viską, kas vyksta fermoje. Dalį darbų (sėklinimas, veršingumo tyrimas, informacijos valdymas, personalo valdymas, darbų organizavimas) atlieka pats. Kitą dalį fermoje vykstančių darbų (melžimas, įrangos priežiūra, šėrimas, gyvulių priežiūra) puikiai išmano ir gali apmokyti pavaldinius, bei sekti ar visi darbai atliekami teisingai, pagal protokolus. Herdsmanas savarankiškai sudaro didžiąją dalį fermos protokolų, kitus (pvz. veterinarinius, įrangos priežiūra ir t.t.) jis yra pajėgus sudaryti pasitelkdamas reikiamas kompetencijas.

„Hedsman school” idėja.  Lietuvoje žmonių, kuriuos būtų galima pavadinti herdsmanais yra labai nedaug, taip pat nėra tokio pobūdžio mokymų, todėl Žemės ūkio praktikų akademija nusprendė įsteigti HERSMANŲ MOKYKLĄ – „Hedsman school”, kuri ruoštų naujo profilio specialistus, kurių paklausa žemės ūkio rinkoje yra labai labai didelė.

Mokiniai. Tai motyvuoti jauni žmonės. Privalumai:  veterinarinis arba kitas gyvulininkystės srities išsilavinimas, užsienio (ypač anglų) kalbos žinios. Šiuo metu jau mokosi: Kamilė, Indrė Š., Viktorija, Indrė R., Mingaudas.

Mokymosi pobūdis. Praktinė veikla,  mokslas šalia specialisto, mokymasis moduliais. Modulį sudaro būtinų teorinių žinių įgijimas ir daug praktinės veiklos. Kadangi mokslas vyksta moduliais, galima daryti pertraukas tarp modulių. Studentas gali kiekvieną vasarą mokytis modulis po modulio ir baigęs savo pagrindines studijas turėti 4-5 modulių įsisavinimo sertifikatus. Po studijų jam reikės jau visai nedaug laiko, kad baigtų „Hedsman school” ir  gautų sertifikatą.

Trukmė. Apie 1 metus, nes kiekvienas modulis trunka apie 2 mėnesius. Vienų modulių įsisavinimas (gyvulių priežiūra, veršelių priežiūra) gali trukti trumpiau nei mėnesį, sudėtingesnių modulių mokymasis – 2 ir daugiau mėnesių.

Moduliai.

Melžimas į linijas (apie 2 mėn.). Melžimas pririšto laikymo tvartuose į linijas ir į bakelius.

Melžimas aikštelėje (apie 1 mėn.) Melžimo mokymasis ūkiuose, turinčiuose įvairaus tipo melžimo aikšteles.

Melžimo įrangos valdymas (apie 2 mėn.). Melžimo operatoriaus darbo įsisavinimas, melžimo  įrangos funkcionavimas, jos įvertinimas.

Šėrimas (apie 2 mėn.). Darbas traktoriumi, dalintuvu, Dairy feeder sistema. Įgyjamos traktoriaus teisės.  Sužinoma, kaip smulkinti, kas yra teisingas pašaro paruošimas, kaip teisingai aptarnauti tranšėjas.

Veršelių priežiūra (apie 1-2 mėn.). Girdymas krekenimis, pasterizatoriaus naudojimas, veršelių šėrimo ir laikymo technologija, kreikimas, gydymas, darbas pagal visus veršelių auginimo ir priežiūros protokolus.

Gyvulių priežiūra (iki 1 mėn.). Dieninio/naktinio prižiūrėtojo darbai, veršiavimasis, krekenų girdymas, mėšlo valymas, pašarų skirstymas, gyvulių stebėjimas.

Herdsmanas (apie 2 mėn.). Sėklinimas, veršingumo tyrimas, veterinarinių procedūrų atlikimas pagal protokolus, bandos informacijos valdymas, personalo valdymas, protokolų sudarymas, personalo mokymas.

Eiliškumas. Visų modulių eiliškumas nėra svarbus išskyrus herdsmano modulį, kuris yra baigiamasis.  Į jį bus pakviesti mokytis tie, kurie jau baigė visus kitus modulius.

Sertifikatai. Po kiekvieno modulio išduodamas sertifikatas patvirtinantis, kad mokinys sėkmingai baigė modulį. Pagrindinis sertifikatas, liudijantis „Herdsman school” baigimą, išduodamas po baigiamojo Herdsmano modulio.

Apie „Herdsman school” rašo informacinis portalas PIENOUKIS.LT. Straipsnis čia.

Parašykite komentarą