Herdsmanų klubas

Herdsmanas – tai naujas, kol kas dar Jums negirdėtas žodis, tačiau labai paplitęs angliakalbėse šalyse. Išvertus iš anglų kalbos (herd – banda, man – žmogus) jis reikštų, kad tai žmogus atsakingas už visų procesų, vykstančių fermoje, valdymą. Pas mus toks žmogus vadinamas fermos vadovu, tačiau herdsmanas yra platesnė sąvoka nei fermos vadovas. Kad asmuo būtų vadinamas herdsmanu, jis privalo turėti daugiau kompetencijų, nei turi fermos vadovas.

Pasaulinėje žemės ūkio rinkoje herdsmano profesija yra PRESTIŽINĖ IR LABAI VERTINAMA. Ypač Amerikoje, kur norint gauti tokį išsilavinimą yra būtinas ne tik aukštasis žemės ūkio srities išsilavinimas, bet ir 3 metų patirtis pieno ūkio valdyme.

Herdsmanas yra SVARBIAUSIAS žmogus fermoje, kuris atsakingas už pieno bandos melžimo, šėrimo ir veisimo procesų valdymą, bandos sveikatingumo priežiūrą, fermos darbuotojų optimalų darbo organizavimą ir motyvavimą, bei nusimano apie pieno įrenginių funkcionavimą.

Herdsmanas yra TAS ŽMOGUS, kuris žino VISKĄ apie fermos gyvenimą ir joje vykstančius procesus. Svarbiausius darbus, tokius kaip – informacijos suvedimas ir valdymas, bandos valdymas, sėklinimas, veisimas, įvairios procedūros su gyvuliais – herdsmanas atlieka pats, kitus darbus (šėrimas, melžimas ir pan.) herdsmano nurodymu vykdo kiti fermos darbuotojai.

Siekdama perimti geriausią praktiką iš užsienio šalių, Žemės ūkio praktikų akademija steigia Herdsmanų klubą, kurio pagalba pieno ūkio darbuotojai galės kelti kvalifikaciją, tobulinti vadybinius ir techninius įgūdžius, pasidalinti žiniomis, patyrimu.

Herdsmanų klubas rengs susitikimus su įvairių sričių ekspertais, institucijų atstovais, žymiais ir įdomiais verslo ir visuomenės asmenimis, organizuos seminarus aktualiais klausimais, siūlys pasisemti patirties užsienio fermose,  dalyvauti už šalies ribų rengiamose konferencijose.

Herdsmanų klubas – visuomeninė organizacija, jos nariu gali tapti kiekvienas asmuo, kuris dirba pieno ūkyje, taip pat veterinarijos studentai, norintys ateityje tapti herdsmanais.  Herdsmanų klubas propaguoja nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi visą gyvenimą principą, skatina palaikyti ryšį su kitais klubo nariais, prisideda prie žemės ūkio verslo kultūros ugdymo, narių kompetencijos kėlimo.

Pirmasis Herdsmanų klubo susitikimas ir seminaras tema „TIK DU ŠĖRIMO RACIONAI: užtrūkusioms ir melžiamoms karvėms” organizuotas 2014 m. kovo 6 d.  Renginio programą rasite čia.

Ateityje planuojama Herdsmanų klubo susitikimus rengti kartą per ketvirtį, aplankant pavyzdinius Lietuvos pieno ūkius.

Taip pat aktyviai bendraujame socialiniuose tinkluose. Ieškokite facebooke mūsų uždaros grupės  pavadinimu „Herdsman’u klubas”, kuri šiai dienai turi virš 100 narių.

Parašykite komentarą