Papildytas praktikos vietų sąrašas

Biržų r. Kirdonių ŽŪB ir Kuršėnų ŽŪB laukia praktikantų (siūlomos sąlygos išvardintos žemiau).

Abi bendrovės moka minimalų atlyginimą. Kirdonių ŽŪB suteikia apgyvendinimą. Kuršėnų ŽŪB apgyvendinimo nesuteikia, todėl kviečia studentus, gyvenančius aplinkiniuose rajonuose, ir siūlo kompensuoti kuro išlaidas.

Mieli studentai, norėdami atlikti praktiką šiuose ūkiuose, prašau susisiekite su šių bendrovių vadovais ir aptarkite visus rūpimus klausimus. Sėkmės!

Visiems studentams  Žemės ūkio praktikų akademija išduos praktikos pažymėjimus.

Anksčiau skelbtos praktikos vietos yra čia. Toliau skaityti „Papildytas praktikos vietų sąrašas”

Paskelbtos pirmosios praktikos vietos !!!

PRAKTIKOS VIETŲ JAU NĖRA !!!!!!!

____________________________________________

UAB „Agrokoncerno grupė” skelbia pirmąsias praktikos vietas veterinarams, gyvulininkystės technologams, agronomams, mechanikos inžinieriams (konkretūs ūkiai išvardinti žemiau).

Neturėjusiems praktikos skiriami ūkiniai darbai, galvijų priežiūra, pagalba agronomams, įgijusiems teises TR1, TR2, SZ – darbas su traktoriais ir kombainais. Turėjusiems praktikos – duodami atsakingesni darbai. Suteikiamas apgyvendinimas.

Mieli studentai, norėdami atlikti praktiką šiuose ūkiuose, prašau susisiekite su personalo vadove Rasa Stankute ir aptarkite visus rūpimus klausimus. Sėkmės!

Visiems studentams  Žemės ūkio praktikų akademija išduos praktikos pažymėjimus. Toliau skaityti „Paskelbtos pirmosios praktikos vietos !!!”

Panevėžio r. žemės ūkio bendrovė „Atžalynas”

Panevėžio r.  žemės ūkio bendrovė „Atžalynas” – nedidelis, bet sparčiai besivystantis pienininkystės ir augalininkystės ūkis. Ūkyje dirba 20 darbuotojų.

Pieno ūkis

Pririšto laikymo fermoje yra melžiama 170 pieninių veislių karvių, naudojama Delaval melžimo įranga. Per dieną parduodama apie 3.300 kg pieno.

Naujagimiai veršeliai girdomi DairyTech krekenų girdymo sistema,  veršeliai laikomi lauke. Darbui su gyvulių duomenimis ir informacija ūkyje naudojama bandos valdymo programa Uniform-Agri.  Šėrimo proceso kontrolei valdyti ir kontroliuoti įdiegta DairyFeeder valdymo sistema. Toliau skaityti „Panevėžio r. žemės ūkio bendrovė „Atžalynas””

Varėnos r. žemės ūkio bendrovė „Tėviškė”

Žemės ūkio bendrovė ,,Tėviškė“ (Varėnos r.)  – mišrus ūkis – verčiasi ir pienininkyste, ir augalininkyste. Ūkyje dirba apie 60 samdomų darbuotojų.

Bendrovės vadovas Vytautas Ramanauskas:

vadovas„Esame atviri jaunimui, laukiame įvairios kvalifikacijos žmonių, norinčių atlikti praktiką mūsų ūkyje. Jaunimui rasime vietos visur, ir prie traktoriaus, ir fermoje. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas su studentais neapsiribos tik trumpalaike pažintimi”.

Pieno ūkis

Iš viso bendrovė augina arti 400 galvijų, pieninių veislių karvių – apie 200, per dieną ūkis parduoda 2,8 t pieno. Galvijai laikomi palaidi, iki trijų savaičių veršeliai laikomi lauke individualiuose gardeliuose. Veršeliai girdomi krekenomis su ColoQuick krekenų girdymo sistema. Karvės melžiamos Westfalia technika. Toliau skaityti „Varėnos r. žemės ūkio bendrovė „Tėviškė””

Alytaus r. žemės ūkio bendrovė „Atžalynas”

Alytaus r. žemės ūkio bendrovė ,,Atžalynas“ yra pažangiausia visame Alytaus rajone ir džiugina gerais veiklos rezultatais. Bendrovė užsiima augalininkyste ir galvijininkyste.

ŽŪB ,,Atžalynas“ dirba apie 60 darbuotojų. Prasidėjus darbų sezonui papildomai įdarbinama daugiau žmonių. Dauguma darbuotojų – vietiniai šio krašto žmonės.

algis-zekasBendrovės pirmininkas – Algis Žėkas (bendrovei vadovauja nuo 1991 m.)

Algis Žėkas teigiamai atsiliepia apie jaunus specialistus, nes jie atsineša naujų žinių, inovatyvių idėjų. Bendrovė mielai priima jaunus specialistus ir taip skatina juos grįžti  dirbi į kaimą. Svarbiausia, anot vadovo, jog darbas būtų atliekamas su meile. Toliau skaityti „Alytaus r. žemės ūkio bendrovė „Atžalynas””

ŽŪB „Piktupėnai”

Pagėgių rajono ŽŪB „Piktupėnai”  dirba 48 darbuotojai. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: pieno gamyba ir grūdinių augalų auginimas.

Ūkio vadovas Alvydas Lešinskas: „Kaimo vietovėse jaučiamas specialistų, sugebančių dirbti gyvulininkystės srityje, trūkumas, o gero specialisto paruošimo neatsiejama dalis – praktika, ko studentai neišmoksta mokymosi įstaigose.  Mes norime prisidėti prie profesionalių specialistų paruošimo, suteikdami jiems progą įgyti gamybinę praktiką.”

Pieno ūkis

Strepeikių kaime bendrovė yra pastačiusi melžiamų ir užtrūkusių karvių tvartus, Vidgirių kaime esančiame tvarte yra laikomos  sėklinamos telyčios ir galvijų prieauglis, Piktupėnų kaime – penimi buliai.  Galvijai laikomi palaidi.

Iš viso bendrovė augina arti 1000 pieninių veislių galvijų. Buliukų – 267, telyčaičių – 333, pieninių veislių karvių – 329. Per dieną ūkis parduoda 5-6 t pieno. Iki trijų savaičių veršeliai laikomi individualiuose gardeliuose, po to grupiniuose garduose H&L Igloo. Veršeliai girdomi krekenomis su ColoQuick krekenų girdymo sistema. Toliau skaityti „ŽŪB „Piktupėnai””

ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“

Vienas stambiausių Pagėgių ir Tauragės krašto  žemės ūkio kooperatyvas „Lumpėnų Rambynas“ veikia jau daugiau nei 20 metų. Pagrindinė ūkio veikla – pieno gavyba, tačiau ūkis augina ir  bulius – mėsai. Šiuo metu ūkyje dirba 27  darbuotojai.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ūkio vadovas Remigijus Kelneris  mano, kad jauni specialistai ūkiui būtini, nes  jie atneša naujų  žinių, ekonomiškų sprendimų, kurie yra gero ūkininkavimo garantas.  ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“  įsijungė į Žemės ūkio praktikų akademijos projektą, nes nori, kad kuo daugiau jaunimo turėtų galimybę prisiliesti prie lietuviško žemės ūkio darbo ir negalvotų „pabėgti“ iš Lietuvos.

 

Pieno ūkis

Šiuo metu ūkyje yra apie 340 melžiamų karvių.  Sudėjus karves, bulius ir veislines telyčias – visų ūkyje laikomų galvijų skaičius siekia 860. Kas dieną „Lumpėnų Rambynas“ parduoda apie aštuonias tonas pieno. Galvijai laikomi palaidi, karvių rujos stebimos automatizuotai.  Veršeliai auginami individualiuose gardeliuose, girdomi  krekenomis su ColoQuick krekenų girdymo sistema. Šėrimo procesas valdomas Dairy Feeder šėrimo sistema. Darbui su gyvulių duomenimis ir informacija ūkis naudoja Uniform Agri bandos valdymo programą. Toliau skaityti „ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“”

Labūnavos ŽŪB

Kėdainių rajone įsikūrusi Labūnavos žemės ūkio bendrovė įsteigta 1992 metais, verčiasi pieno ir mėsos gamyba. Bendrovėje dirba 122 darbuotojai.

Labūnavos ŽŪB direktorius Antanas Jonynas.

labunava

Galvijų ūkis

Labūnavos ŽŪB  laiko 600 melžiamų karvių ir per dieną parduoda 14 tonų pieno, taip pat augina apie 100 mėsinių galvijų. Iš viso ūkis turi per 1870 galvijų. Melžiamos karvės laikomos pririštos, penimi ir mėsiniai galvijai – palaidi. Toliau skaityti „Labūnavos ŽŪB”

Žibartonių ŽŪB

Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovė  –  labai didelis, pažangus ūkis, plėtojantis augalininkystės ir gyvulininkystės verslą, kuriame dirba 119 darbuotojų.

 

vadovasBendrovės direktorius Audrius Kliučininkas teigia: „Lietuvos kaimai sensta, jaunų specialistų kaimo vietovėje labai trūksta.  Dalyvaudami Žemės ūkio praktikų akademijos projekte, savo ūkyje tikimės sulaukti jaunų, iniciatyvių specialistų, kurie imsis taikyti naujausias mokslo žinias ir diegti pažangiausius sprendimus”.

Pieno ūkis

Palaido laikymo fermose melžiama virš 780 karvių. Per dieną parduodama apie 16 tonų pieno. Veršeliai iki 1 mėn. amžiaus laikomi atskiruose gardeliuose, vėliau –  garduose palaidi. Darbui su gyvulių duomenimis ir informacija  ūkyje naudojama Dairy Plan bandos valdymo programa. Toliau skaityti „Žibartonių ŽŪB”

Lygumų ŽŪB

Lygumų ŽŪB –  labai didelis ūkis, kuriame dirba 110 darbuotojų.

Ūkio vadovas  Petras Ivanauskas  teigia:

Žemės ūkio specialistų labai trūksta, todėl mūsų ūkyje yra laukiami visi, kurie nori mokytis ir pamatyti tikrąjį žemdirbystės veidą. Juk teorinės žinios ne visada parodo realią veiklos specifiką, o gamyba yra gamyba – viskas iš karto atsiskleidžia. Džiaugiamės kiekvienu norinčiu praktikuotis, ir kaskart laukiame jaunimo, kuris būtų iniciatyvus, energingas ir, svarbiausia, norintis turimas žinias pritaikyti ūkio veikloje.

Lygumų ŽŪB fermos.
Lygumų ŽŪB fermos.

Toliau skaityti „Lygumų ŽŪB”