Rėmėjams

Kviečiame prisidėti prie Žemės ūkio Praktikų akademijos projekto vystymo, prie jaunųjų žemės ūkio profesionalų rengimo.

Tai atlikti galite skirdami finansinių lėšų projekto administravimui,  panaudodami savo galimybes projekto viešinimui ar kokiu nors kitu Jums žinomu būdu.

Būsime labai dėkingi už bet kokią paramą ir palaikymą.

Vienas atsakymas į “Rėmėjams”

 1. VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ kviečia Jus bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraiškas pagal 2014–2020 m. programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.
  Galimi pareiškėjai:
  · kaimo gyventojas;
  · ūkininkas;
  · privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Tinkamos finansuoti išlaidos:
  1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių ir (arba) patalpų nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
  2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
  3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
  4. bendrosios išlaidos;
  5. konsultavimo paslaugos.

  Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Šiaulių regiono plėtros agentūros projektų rengimo ir administravimo skyriaus vadovę Daivą Umbrasienę, tel.: (8 41) 525 101, mob. tel.: 8 612 32662, el. paštu: daiva@srpa.lt

Parašykite komentarą