Laikraštis „Ūkininko patarėjas“ rašo apie Žemės ūkio praktikų akademiją

Dėkojame „Ūkininko patarėjui” išspausdinusiam straipsnį apie ŽŪ Praktikų akademiją.

Straipsnį „Karjerą žemės ūkyje planuojančiam jaunimui padės Žemės ūkio praktikų akademija skaitykite 2012 m.  liepos 7 d., laikraščio Nr. 79, (psl. 13).