Karjerą žemės ūkyje planuojančiam jaunimui padės Žemės ūkio praktikų akademija

Lietuvoje yra 2 aukštosios mokyklos ir dar vos ne trys dešimtys kitų mokymo įstaigų (mokyklų, kolegijų, profesinio mokymo centrų), rengiančių žemės ūkio ar su juo susijusius specialistus. Tačiau baigusieji studijas dažnai pasiblaško ieškodami darbo ir supratę, kad be patirties nėra tokie jau geidžiami, kelia sparnus rinkti braškių svetur. O Lietuvos žemės ūkio įmonėms, ūkiams trūksta jaunų, išsilavinusių, motyvuotų specialistų, todėl čia sunkiau prigyja naujos technologijos, darbo metodai ar idėjos.

Norint išspręsti šias problemas buvo sukurta Žemės ūkio praktikų akademija (ŽŪPA). Šį švietėjišką ne pelno projektą inicijavo VšĮ Plėtros ir informacijos centras ir žemės ūkio įmonės bei ūkiai – kad kartu sukurtų aplinką, kurioje susitiktų darbdavys ir besimokantis, neseniai mokslus baigęs arba ketinantis studijuoti jaunimas.

Stambios ir modernios įmonės bei ūkiai

ŽŪPA projekte dalyvauja dvylika stambių žemės ūkio veiklos subjektų.

Pasvalio rajone esančioje UAB „Vikebas“ dirba 59 darbuotojai. Naujai įrengtose palaido laikymo fermose laikoma apie 1000 melžiamų karvių. Dirbama apie 2000 ha žemės, auginamos grūdinės kultūros, kukurūzai, rapsai, plėtojama žolių sėklininkystė. Pakruojo r. ŽŪB „Pelaniškiai“ dirba 64 darbuotojai. Naujai įrengtoje palaido laikymo fermoje laikoma 400 melžiamų karvių. Dirbama apie 1500 ha žemės, auginamos grūdinės kultūros, rapsai.

ŽŪB „Kiemeliai“ Pasvalio r. valdo beveik 4000 ha žemės. Auginamos grūdinės, aliejinės, pašarinės kultūros. Bendrovėje dirba 90 darbuotojų. Pririšto laikymo tipo fermose laikoma arti 700 melžiamų karvių. Pasvalio r. ŽŪB „Vaškai“ dirba 70 darbuotojų. Moderniai įrengtose palaido laikymo fermose laikoma arti 1000 melžiamų karvių. Dirbama apie 2000 ha žemės, auginamos grūdinės kultūros, rapsai, plėtojama žolių sėklininkystė.

Panevėžio r. ūkininko R. Vitkausko ūkyje dirba 93 darbuotojai. Palaido laikymo fermoje melžiama 850 karvių. Dirbama apie 1600 ha žemės, auginamos grūdinės kultūros, rapsai, kukurūzai.

Taip pat ŽŪPA projekte dalyvauja Joniškio r. žemės ūkio bendrovės „Skaistgirys“, „Darginiai“, „Gataučiai“, „Reibiniai“, „Bučiūnai“ ir „Alsiai“ bei Šiaulių r. ŽŪB „Bazilionai“.

Bendradarbiaujama su mokslo institucijomis

ŽŪPA bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) karjeros centrais. Šias institucijas vienija bendri tikslai – padėti žemės ūkio srityje karjerą planuojančiam jaunimui rasti lūkesčius atitinkantį darbdavį, o žemės ūkio srities darbdaviams – rasti tinkamos kompetencijos specialistų.

Jau ir šią vasarą yra suskubusių pasinaudoti ŽŪPA pasiūlymu. Donatas ir Artūras, LSMU 5-ojo veterinarijos kurso studentai, praktiką pagal ŽŪPA programą atliks ŽŪB „Kiemeliai“ ir ŽŪB „Vaškai“. Nors praktika baigusiems antrąjį kursą neprivaloma, Tautvilė vasaros atostogas paskyrė savanoriškai praktikai ir liepos bei rugpjūčio mėnesiais darbuosis ŽŪB „Vaškai“ greta patyrusio veterinarijos gydytojo. Iškart po Joninių stažuotis į UAB „Vikebas“ išvyko ir Tautvydas, ASU absolventas, pasirinkęs žemės ūkio energetikos inžinerijos specialybę.

ŽŪPA projekte kviečiamas dalyvauti žemės ūkio srityje karjerą planuojantis jaunimas. Jiems bus pasiūlytos įvairios trukmės stažuotės ir praktikos programos. Projekto partneriais kviečiamos tapti Lietuvos žemės ūkio įmonės, mokymo įstaigos, organizacijos, institucijos bei asmenys, kuriems ši idėja priimtina. Daugiau informacijos apie projektą www.zupraktikai.lt.

 Pagal ŽŪPA informaciją parengė „ŪP“ korespondentė Irma Minskienė

2012 m.  liepos 7 d., laikraščio Nr. 79, (psl. 13).