Pirmiausia investuoju į save

Iškart po Joninių stažuotis į UAB Vikebas išvyksta pirmasis ŽŪ Praktikų akademijos stažuotojas Tautvydas. Ūkyje Tautvydas darbuosis iki rugpjūčio pabaigos. Paprašykime  Tautvydo trumpai papasakoti apie save. Kodėl nusprendei po studijų vykti į stažuotę?

Esu Aleksandro Stulginskio absolventas, pasirinkau žemės ūkio energetikos inžinerijos specialybę. Nuo mokyklos laikų patiko tikslieji mokslai, taigi baigęs mokyklą, orientavausi daugiausiai į inžinerinę pusę.

Kadangi Lietuvoje energetikos srities specialistų nėra daug, buvo nesunku apsispręsti. O ir perspektyvos šiuo klausimu yra didelės. Tolimesni planai –  toliau tęsti studijas, pasiekti magistro laipsnį specialybėje – atsinaujinančioji energetika.

IV kurso pabaigoje pradėjau domėtis, kur galėčiau realizuoti save. Kadangi mano pažįstamų rate ne mažai žmonių specializavęsi žemės ūkio srityje, gavau pasiūlymą išvykti į stažuotę ir pritaikyti įgytas žinias praktiškai. Pastovaus darbo neieškojau, pirmiausia, kol esu jaunas, noriu investuoti į save ir gilinti savo žinias. O ši praktika yra puiki galimybė.

Sėkmės Tautvydui stažuotėje ir vėliau paprašysime jo pasidalinti savo įspūdžiais po pirmojo „prisilietimo” prie gamybos.