ŽŪB „Piktupėnai”

Pagėgių rajono ŽŪB „Piktupėnai”  dirba 48 darbuotojai. Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys: pieno gamyba ir grūdinių augalų auginimas.

Ūkio vadovas Alvydas Lešinskas: „Kaimo vietovėse jaučiamas specialistų, sugebančių dirbti gyvulininkystės srityje, trūkumas, o gero specialisto paruošimo neatsiejama dalis – praktika, ko studentai neišmoksta mokymosi įstaigose.  Mes norime prisidėti prie profesionalių specialistų paruošimo, suteikdami jiems progą įgyti gamybinę praktiką.”

Pieno ūkis

Strepeikių kaime bendrovė yra pastačiusi melžiamų ir užtrūkusių karvių tvartus, Vidgirių kaime esančiame tvarte yra laikomos  sėklinamos telyčios ir galvijų prieauglis, Piktupėnų kaime – penimi buliai.  Galvijai laikomi palaidi.

Iš viso bendrovė augina arti 1000 pieninių veislių galvijų. Buliukų – 267, telyčaičių – 333, pieninių veislių karvių – 329. Per dieną ūkis parduoda 5-6 t pieno. Iki trijų savaičių veršeliai laikomi individualiuose gardeliuose, po to grupiniuose garduose H&L Igloo. Veršeliai girdomi krekenomis su ColoQuick krekenų girdymo sistema.

Darbui su gyvulių duomenimis ir informacija ūkis naudoja bandos valdymo kompiuterinę programą Uniform-Agri, karvių ir duomenų apsikeitimas su programa Alpro. Rujų stebėjimas atliekamas programa Heatime. ŽŪB “Piktupėnai”  pirmieji Pagėgių rajone veisimui pradėjo taikyti mišrinimą.

IMG_0195

Augalininkystė

Ūkis dirba 1400 ha žemės. Augina  pašarines kultūras (kukurūzus siloso ir grūdainio gamybai, žolių mišinius ir vikių – avižų mišinius siloso ir šienainio gamybai) ir javus ( žieminius ir vasarinius kviečius, kvietrugius, miežius, avižas), žirnius ir rapsus.

javu laukas

Vieta

ŽŪB „Piktupėnai” įsikūrusi abiejose kelio Ryga – Kaliningradas pusėse, 20 km nuo Tauragės ir 7 km nuo savivaldybės centro – Pagėgių. Ūkio centras Piktupėnų kaime.

pagegiai