LSMU Karjeros centro informacija dėl papildomos praktikos vasaros metu

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Karjeros centras, prisidėdamas prie geresnio specialistų paruošimo, studentams organizuoja papildomas, neapmokamas, savanoriškas praktikas vasaros metu. Jų tikslas – suteikiant praktinių žinių gerinti studentų pasirengimą savarankiškam darbui.

Papildomai praktikai vadovauja priimančios organizacijos vadovo paskirtas ir sutartyje numatytas papildomos praktikos vadovas – tai Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje organizuojama papildoma studento praktika, paskirtas asmuo, konsultuojantis studentą papildomos praktikos klausimais ir turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą.

Studento statusą praktikos vietoje nustato trišalė sutartis tarp studento, Universiteto ir papildomą praktiką organizuojančios įstaigos. Trišalės sutarties forma  rengiama vadovaujantis pavyzdine studento praktinio mokymo sutarties forma. Sutartyje nustatoma papildomos praktikos trukmė, šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, papildomos praktikos vadovo teisės ir pareigos.

Papildomos praktikos metu atliktų užduočių apskaitai studentas pildo LSMU Rektoriaus nustatytos formos ataskaitą. Papildomos praktikos apskaita ataskaitoje fiksuojama valandomis. Studento papildomos praktikos atlikimą vertina papildomos praktikos vadovas, kuris papildomos praktikos įvertinimą įrašo į papildomos praktikos ataskaitą. Studentas, atlikęs papildomą praktiką, parengtą papildomos praktikos ataskaitą pateikia Karjeros centro atsakingam darbuotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo papildomos praktikos pabaigos.

Planuojama, kad papildomas praktikas galėtų atlikti šių Veterinarijos akademijos programų studentai:
• gyvulininkystės technologijos,
• veterinarinės maisto saugos,
• veterinarinės medicinos,
• maisto mokslas,
• gyvūnų mokslas.

Jums sutikus bendradarbiauti dėl papildomų praktikų, prašome jūsų nurodyti kiek ir kokių studijų programų studentų galėtumėte priimti vasaros praktikai. Praktikos vietų skaičių ir pageidaujamų studentų studijų programas prašome atsiųsti el. paštu: info@karjera.lsmuni.lt, kilus klausimams skambinti tel. nr. (8 37) 362881